Поиск по сайту:

Вторник 16 Апреля 2024 года

Зачислите меня...
Наши реквизиты
Проекты организации
Вековая дружба
Мы любим шутить
Кухня - рецепты Сюника
Наше творчество
Обратная связь
Контакты
 

 

  Промышленность

  ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
  ՀՀ Սյունիքի մարզի թվականի սոցիալ-տնտեսական վիճակի վերաբերյալ

  Արդյունաբերություն և էներգետիկա

  ՀՀ Սյունիքի մարզի տնտեսության առանցքային ճյուղն արդյունաբերությունն է: Սյունիքի մարզի արդյունաբերական ձեռնարկությունների ապրանքային արտադրանքի ծավալը 2010 թվականի հունվար-դեկտեմբերին  (ընթացիկ գներով) կազմել է 150602.6 մլն դրամ: Աճը  նախորդ տարվա  համեմատ համադրելի գներով կազմել է 24.5%:  Իրացվել է 143242.4 մլն դրամի  արտադրանք:
  Արդյունաբերության ընդգծված առաջատար ճյուղը հանքագործականն է (հանքագործական արդյունաբերական արտադրանքը ընթացիկ գներով կազմում է 132582.9 մլն դրամ), որը ապահովել  է մարզի արդյունաբերական արտադրանքի ընդհանուր ծավալի 88.0%-ը: Այս ճյուղը մարզի տնտեսության մեջ դեռ երկար ժամանակ կպահպանի իր առաջնային դերը, ինչը պայմանավորված է հումքային, տեխնոլոգիական, կադրային ներուժի և իրացման կայուն շուկայի առկայությամբ:     
  2010 թվականի հունվար-դեկտեմբերին հանրապետությունում թողարկված արդյունաբերական  արտադրանքի 18.3%-ը բաժին է  ընկել  Սյունիքի մարզի  արդյունաբերական  կազմակերպություններին:
  2010 թվականի հունվար-դեկտեմբերին մարզում արտադրվել է 1409.4 մլն կվտ/ժամ էլեկտրաէներգիա, որը 2009 թվականի նույն ժամանակաշրջանի ցուցանիշի նկատմամբ կազմել է 115.5%:  Ընդհանուր առմամբ մարզում արտադրված էլեկտրաէներգիայի ծավալը կազմում է  հանրապետությունում թողարկված էլեկտրաէներգիայի շուրջ 21.7%-ը, հիդրոէլեկտրակայաններում արտադրվածի՝  շուրջ 54.6%-ը: Մարզում արտադրվող էլեկտրաէներգիայի գերակշիռ մասը բաժին է ընկնում «Որոտան ՀԷԿ-երի  համակարգ» ՓԲԸ-ին:
  2010 թվականի հունվար-դեկտեմբերին 2009 թվականի նույն ժամանակաշրջանի համեմատ մարզի արդյունաբերական կազմակերպություններում արձանագրված  արդյունաբերական արտադրանքի արտադրության 24.5% աճը (համադրելի մեծածախ գներով), պայմանավորված է հիմնականում մետաղական հանքաքարերի  արդյունահանման 26.5% աճով և մշակող արդյունաբերության 14.9% աճով
  Մեկ աշխատողի միջին  ամսական  անվանական աշխատավարձը 2010թ.  մարզի  կազմակերպություններում կազմել է  132820 դրամ: Աճը նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ  կազմել է 17.3%, որը  հանրապետության միջինի նկատմամբ ավել է 22.2%-ով:
  2010 թվականի հունվար-դեկտեմբերին սպառված գազի ծավալը  մարզում կազմել է  35.2 մլն խոր. մետր կամ շուրջ 7.0%-ով ավել, քան նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի ընթացքում:  Բաժանորդ բնակիչների թիվը կազմել է  22800 (նախորդ տարվա  համեմատ 3.2%-ով  ավելի), իսկ կազմակերպություններինը՝ 310 (նախորդ տարվա  համեմատ 17.0%-ով ավելի): Բնակչության կողմից սպառված գազի տեսակարար կշիռը կազմել է շուրջ 41.7%-ը: 

   

   

  Զբաղվածություն

  Մարզում տնտեսապես ակտիվ բնակչության  միջին  թվաքանակը 2010 թվականի հունվար-դեկտեմբերին կազմել է 56.0 հազար  մարդ, որոնցից 50.1 հազար մարդ զբաղված են եղել տնտեսության մեջ, իսկ 5.9 հազար մարդ չեն ունեցել աշխատանք և գրանցվել են  զբաղվածության գործակալության տարածքային կենտրոններում և ստացել գործազուրկի կարգավիճակ կամ գործազրկության մակարդակը կազմել է 10.6 %:
  2010 թվականի հունվար-դեկտեմբերին մարզի տնտեսապես ակտիվ  բնակչության  միջին թվաքանակը հանրապետության համապատասխան  ցուցանիշի նկատմամբ  կազմել է 4.7 %:
  ՀՀ Սյունիքի մարզի գործազրկության ցուցանիշը 1.5 անգամ բարձր է հանրապետական միջին ցուցանիշից:
  2010 թվականին մարզում պաշտոնապես գրանցված գործազուրկների միջին թվաքանակը հանրապետության համապատասխան ցուցանիշի նկատմամբ կազմել է 7.1%:

  Մանրածախ առևտուր և վճարովի ծառայություններ

  2010 թվականի հունվար-դեկտեմբերին Սյունիքի մարզի  սպառողական շուկայում  մանրածախ ապրանքաշրջանառությունը (ընթացիկ  գներով)  կազմել է  11.1 մլրդ դրամ, ընդ որում  առևտրաշրջանառության  գերակշռող  մասը  (6.2 մլրդ դրամ կամ  56.4%-ը) ձևավորվել է  խանութների և կրպակների  միջոցով:
  «Առևտրի և ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից առևտրի, հանրային սննդի և կենցաղային ծառայությունների ոլորտում ստուգման արդյունքների վերաբերյալ ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանին ներկայացրած տարեկան հաշվետվությունների ամփոփ տվյալներով, մանրածախ առևտրով զբաղվող օբյեկտների թիվը մարզում կազմել են 1080 միավոր, հանրային սննդի օբյեկտների թիվը` 101,  կենցաղային ծառայությունների օբյեկտների թիվը` 112:
  Գործող խանութների 8.0%-ը մասնագիտացված են պարենային ապրանքների, 46.6%-ը ոչ պարենային և 45.4%-ը խառը ապրանքների վաճառքով:
  Բնակչության  մեկ շնչի  հաշվով  մանրածախ առևտրի  շրջանառությունը  կազմում է 72747.8 դրամ (հանրապետության  միջին  ցուցանիշից 4.9 անգամ պակաս):
  ՀՀ Սյունիքի  մարզում  մատուցված վճարովի  ծառայությունների  ծավալը, ընթացիկ գներով,  կազմել է  8.8 մլրդ դրամ:
  Բնակչության մեկ շնչի հաշվով վճարովի ծառայությունների ծավալը կազմում է 57373.7 դրամ (հանրապետության  միջին  ցուցանիշից 4.3 անգամ պակաս):
  2010 թվական դեկտեմբերին նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ սպառողական գների ինդեքսը /ըստ դիտարկվող քաղաքի` Կապանի/ կազմել է 110.8%:

  Воротанский каскад ГЭС

  "ՍՅՈՒՆՅԱՑ ԵՐԿԻՐ" թերթի հատուկ թողարկումը

    նվիրված  Կապան գլխավոր ձեռնարկությանը...

  Газета «Сюуняц еркир». Спецвыпуск посвященный

  главному предприятию Капана...  /210 /13/ 27 июля 2010г./.

   

  << Вернуться на главную страницу

  Рейтинг@Mail.ru

  Редактор и консультант портала Айрумян Г.Е. e-mail: haga48@mail.ru
  Межрегиональная общественная организация "Давид Бек"
  2011г. © syunik.ru
  Разработка сайта — Веб-студия "НТТР"