Поиск по сайту:

Вторник 18 Июня 2024 года

Зачислите меня...
Наши реквизиты
Проекты организации
Вековая дружба
Мы любим шутить
Кухня - рецепты Сюника
Наше творчество
Обратная связь
Контакты
 

 

  Учебные заведения

   

  ВУЗы

  ГОРИССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

  Руководитель

  Юрий Сергеевич Сафарян, ректор

  Адрес, телефон

  Армения, 3204, Сюникский марз, Горис, Авангарди ул., 4 дом

   +374-284-22767

  +374-284-20155

  +374-284-20691

  Факс

  • +374-284-23603

  Страница на www.spyur.am

  http://www.spyur.am/gorissu

   

  Общая деятельность

  Образование и научно-техническая деятельность

   

  Товары, услуги по классификатору "Бизнес-справочник"

   

  Высшее образование

             Подготовка биохимиков

             Подготовка инженеров-экономистов

             Подготовка историков

             Подготовка математиков

             Подготовка педагогов

             Подготовка преподавателей юриспруденции

             Подготовка специалистов по промышленной электронике

             Подготовка специалистов по электронике

             Подготовка специалистов по электроэнергетике

             Подготовка филологов: специалистов армянского языка и литературы

             Подготовка химиков

   

   

  Капанский филиал Государственного инженерного университета Армении

  государственная некоммерческая организация

  • Руководитель

  Сейран Баласанян, директор

  • Адрес, телефон
  • Армения, Сюникский марз, Капан, Григор Арзуманян ул., 11 дом
  • +374-285-26761
  • +374-285-54680

  Спецвыпуск газеты Сюняц еркир № 03 (244) 14.02.2012

   Средне-специальные учебные заведения

   


  Государственные колледжи

  • Горисский государственный педагогический колледж
  • Горисский государственный сельскохозяйственный колледж им. профессора Х. Ерицяна
  • Капанский государственный инженерный колледж
  • Капанский государственный медицинский колледж
  • Капанский государственный  колледж искусство
  • Сисианский государственный экономический колледж
  • Сисианский государственный гуманитарный колледж
  • Мегринский государственный колледжԿրթություն

   

  Կրթություն

   

  Սյունիքի մարզում գործում է 118 հանրակրթական դպրոց, որտեղ սովորում են 17588 աշակերտ:

  Առաջին դասարանցիների թիվը 2010-2011 ուս. տարում կազմում է 1498 աշակերտ:

  Դպրոցում աշխատող ուսուցիչների թիվը հասնում է 2404-ի, որոնց գերակշռող մասը ունեն բարձրագույն մանկավարժական կրթություն:

  «Կրթության որակ և համապատասխանություն» ծրագրի շրջանակներում ՀՀ Սյունիքի մարզի ուսուցիչները մեկ կամ մեկից ավելի թեմատիկ ուղղվածությամբ վերապատրաստման դասընթացներ են անցել մարզի 4 դպրոց կենտրոններում և Կրթության ազգային ինստիտուտի  Գորիսի և Կապանի մասնաճյուղերում:

  Մարզի կրթության ոլորտի ռազմավարությունը միտված է որակական  փոփոխություններին: Առաջնահերթ են համարվում նախադպրոցական կրթության  մատչելիության ապահովումը, հանրակրթության արդյունավետության բարձրացումը, դպրոցների նյութատեխնիկական բազայի, ուսումնածրագրային և ուսումնամեթոդական նյութերի բարելավումը, մասնագիտական կրթության բովանդակության արդիականությունը և որակի բարձրացման ռազմավարական ուղղությունները

  <<Փյունիկ >> բարեգործական հիմնադրամի կողմից Կապան քաղաքի 9 և Գորիսի տարածաշրջանի 5 դպրոցների տրամադրվել է բնագիտական առարկաների լաբորատոր սարքավորումներ:

  Մարզում առկա է նաև 55 նախադպրոցական հաստատություն, դպրոցներին կից ևս 7 նախակրթարաններ գործում են <<Կրթության մատչելիության ապահովում>>  ծրագրի շրջանակներում:

   

   

  Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ

   

  Գորիսի պետական համալսարան

  Հեռ.` (+374 284) 24243

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Ավանգարդ 4

  Ռեկտոր` Յուրա Սաֆարյան

   

  Հայաստանի ագրարային համալսարան Կապանի մասնաճյուղ

  Հեռ.` (+374 285) 27588

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, 3301, ք. Կապան, Երկաթուղայինների 2

  Տնօրեն` Նարինե Մովսիսյան

   

  Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի (Պոլիտեխնիկ) Կապանի մասնաճյուղ

  Հեռ.` (+374 285) 26761

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի, ք Կապան, Գրիգոր Արզումանյան փող. շենք 11

  Տնօրեն` Սեյրան Բալասանյան

  ՀՊՃՀ գիտական խորհրդի 1996թ.-ի հոկտեմբերի 2-ի որոշմամբ Կապանի ուսումնակոնսուլտացիոն կետի հիմքի վրա կազմակերպվեց ՀՊՃՀ Կապանի մասնաճյուղը, որ ներառեց նաև քոլեջը, հենակետային վարժարանը, կոմպյուտերային կենտրոնը: 2001թ.-ին մասնաճյուղի քոլեջը վերակազմավորվեց Կապանի ինքնուրույն գործող պետական ճարտարագիտական քոլեջի:

  Մասնաճյուղում իրականացվում է բակալավրական ուսուցում` 5 մասնագիտությունների, դիպլոմավորված մասնագետների ուսուցում` 2 մասնագիտությունների գծով: Ուսումնական գործընթացում ներգրավված են 44 դասախոսներ, այդ թվում՝ 12 թեկնածու-դոցենտներ: 10 տարիների ընթացքում մասնաճյուղն ավարտել են ավելի քան 700 շրջանավարտներ, որոնցից ասպիրանտուրա են ընդունվել 17-ը:

   

  Ռուս-հայկական դիստանցիոն տեխնոլոգիաների կենտրոն, Կապանի մասնաճյուղ

  Հեռ.` (+374 285) 52248

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, 3301, ք. Կապան, Ռոմանոս Մելիքյան 8

  Տնօրեն` Վիկտորիա Դավթյան

  Հանդիսանում է Մոսկվայի ժամանակակից Հումանիտար Ակադեմիայի էկսկլյուզիվ գործընկերը Հայաստանի Հանրապետությունում:

   

  Գիշերօթիկ հաստատություններ

   

  Գորիսի թիվ 1 հատուկ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 284) 24172

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Արզումանյան 7

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Վալերիկ Շալունց

  Համաձայն «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հատուկ կրթության համակարգը ներառում է Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող, ինչպես նաև հակասոցիալական վարք դրսևորած երեխաների ուսուցման և կրթության համակարգը: Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող, ինչպես նաև հակասոցիալական վարք դրսևորած երեխաների կրթությունը կազմակերպելու նպատակով հանրապետությունում գործում են հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ (երկարօրյա և գիշերօթիկ ռեժիմով), որոնք իրականացնում են հանրակրթական և հատուկ հանրակրթական ծրագրեր: («Կրթության մասին» ՀՀ օրենք, Երևան, 1999):

   Դպրոցը իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1977թ
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1977թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը` հարմարեցված
  Հարկայնությունը` 3 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը` տեղային

  Առանձնասենյակներ` 6
  Դասարաններ` 17
  Լաբորատորիաներ` 1
  Առարկայական լսարաններ` 6
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1
  Հրաձգարան` 1

  Արհեստանոցներ` 1
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 3318  կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 12

  Աշխատողների թիվը` 15
  Դասարանների թիվը` 5,5

   

  Երևանի բժշկահոգեբանամանկավարժական գնահատման կենտրոնի Կապանի մասնաճյուղ

  Հեռ.` (+374 285) 25421

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, 3301, ք. Կապան, Լեն. հանքեր 5

  Տնօրեն` Լեռնիկ Առաքելյան

   Բժշկահոգեբանամանկավարժական գնահատման կենտրոնի գործունեության հիմնական առարկան և նպատակը երեխաների ֆիզիկական մտավոր և (կամ) հոգեկան զարգացման առանձնահատկությունների բացահայտումն ու գնահատումն է, նրանց ընդունակություններին ու կարողություններին համապատասխան կրթության իրականացման ձևի ընտրությունն ու հատուկ կրթական բնույթի գործունեության իրականացումն է :

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 2010թ., կենտրոնըստեղծվել է Կապանի թիվ 2 հատուկ դպրոցի հիման վրա
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2010թ., 
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 1 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը` տեղային

  Առանձնասենյակներ` 5
  Դասարաններ` 12
  Լաբորատորիաներ` 1
  Առարկայական լսարաններ` 3
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1

  Արհեստանոցներ` 2
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 7214 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 6

   

  Կապանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություն ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 285) 5-43-86

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, 3301, ք. Կապան, Բաղաբերդ 27

  Էլ. փոստ` kapan27@mail.ru

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Վահան Կարախանյան

  Իրականացնում է սոցիալապես անապահով և կյանքի դժվար իրավիճակում գտնվող երեխաների խնամք և դաստիարակություն
  Հաստատությունը իր ստեղծման օրվանից համագործակցում է մի շարք կազմակերպությունների հետ` "Վորլդ Վիժն"-ի հարավային գրասենյակ, ԵԱՀԿ-ի Սյունիքի գրասենյակ, Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ, ՄԱԿ-ի գրասենյակ, Հայ Ավետարանչական Եկեղեցի, "ԱՄՔՈՐ", Գլենդել-Կապան հիմնադրամ, Սյունիքի շախմատային ֆեդերացիա:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 2007թ. 
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2007թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային գիշերօթիկ
  Հարկայնությունը` 4 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց 
  Առանձնասենյակների թիվը` 8 
  Դասասենյակների թիվը` 14
  Առարկայական սենյան /կաբինետ` 4 
  Համակարգչյաին կաբինետ` 1
  Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Գրադարանի ֆոնդը`2000 կտոր գիրք 
  Աշխատողների թիվը` 96 
  խմբերի թիվը` 8
  Աշակերտների թիվը` 98

   

   

  Կապանի թիվ 3 հատուկ կրթահամալիր ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 285) 2-34-29

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, 3301, ք. Կապան, Սպանդարյան 4ա

  Վեբ կայք` http://kapan3.schools.am

  Էլ. փոստ` kapan3@schools.am

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Ռիտա Դավթյան

  Իրականացնում է կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների ուսուցում և դաստիարակություն

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1993թ. 
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1993թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային գիշերօթիկ
  Հարկայնությունը` 3հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց 
  Առանձնասենյակների թիվը` 14 
  Դասասենյակների թիվը` 19
  Լաբորատորիա` 2
  Առարկայական սենյան /կաբինետ` 7
  Համակարգչյաին կաբինետ` 1
  Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2 
  Մարզադահլիճ` 3 
  Գրադարանի ֆոնդը` 13944 կտոր գիրք 
  Աշխատողների թիվը` 93 
  Դասարանների թիվը` 18
  Աշակերտների թիվը` 218

   

  Սիսիանի թիվ 1 հատուկ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 2830) 3570

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Կամոյի 5

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Սեյրան Մակարյան

  Համաձայն «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հատուկ կրթության համակարգը ներառում է Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող, ինչպես նաև հակասոցիալական վարք դրսևորած երեխաների ուսուցման և կրթության համակարգը: Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող, ինչպես նաև հակասոցիալական վարք դրսևորած երեխաների կրթությունը կազմակերպելու նպատակով հանրապետությունում գործում են հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ (երկարօրյա և գիշերօթիկ ռեժիմով), որոնք իրականացնում են հանրակրթական և հատուկ հանրակրթական ծրագրեր: («Կրթության մասին» ՀՀ օրենք, Երևան, 1999):

  Դպրոցը իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1965թ
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1993թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը` հարմարեցված
  Հարկայնությունը` 2հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

  Առանձնասենյակներ` 3
  Դասարաններ` 12
  Առարկայական լսարաններ` 7
  Համակարգչային`1


  Արհեստանոցներ` 6
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 2857 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 15

  Աշխատողների թիվը` 65
  Դասարանների թիվը` 7,5
  Աշակերտների թիվը` 48

   

  Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ

   

  Ալվանքի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 286) 95206

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Ալվանք (Մեղրիի տարածաշրջան)

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Զոյա Համբարձումյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1988թ., խորհրդային տարիներին գործել է որպես ադրբեջանական Ալդարայի միջնակարգ դպրոց
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1988թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 2 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը` տեղային

  Առանձնասենյակներ` 4
  Դասարաններ` 11
  Լաբորատորիաներ` 2
  Առարկայական լսարաններ` 2
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1


  Արհեստանոցներ` 1
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 811 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 4

  Աշխատողների թիվը` 21
  Դասարանների թիվը` 5,75
  Աշակերտների թիվը` 36

  Արծվանիկի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 285) 60304

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Արծվանիկ (Կապանի տարածաշրջան)

  Էլ. փոստ` syunik-artsvanik@yandex.ru

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Կարո Անդրեասյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1872թ
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1997թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 2 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը` տեղային


  Առանձնասենյակներ` 4
  Դասարաններ` 4
  Լաբորատորիաներ` 1
  Առարկայական լսարաններ` 8
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1


  Արհեստանոցներ` 1
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 9340 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 12

   

  Աշխատողների թիվը` 25
  Դասարանների թիվը` 9,5
  Աշակերտների թիվը` 63

   

  Բարձրավանի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 284) 39218

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Բարձրավան (Գորիսի տարածաշրջան)

  Տնօրեն` Էդիկ Հովհաննիսյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1930թ
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1930թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված
  Հարկայնությունը` 1 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը`տեղային


  Դասարաններ` 4
  Առարկայական լսարաններ` 2
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1


  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2 
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 1315կտոր գիրք,

  Աշխատողների թիվը` 11
  Դասարանների թիվը` 1
  Աշակերտների թիվը` 7

   

  Գեղիի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 285) 61320

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Գեղի (Կապանի տարածաշրջան)

  Էլ. փոստ` geghidp@mail.am

  Տնօրեն` Խորեն Տեր-Ստեփանյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները: 2011-2012 ու. տարում դպրոցը կիրականացնի նաև նախադպրոցական կրթության ուսումնական ծրագիր` համայնքի 7 երեխաներ կընդգրկվեն դպրոցին կից նախակրթարանի ավագ խմբում:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1978թ., խորհրդային տարիներին գործել է որպես ադրբեջանական դպրոց
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1978թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 2 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը` տեղային


  Առանձնասենյակներ` 3
  Դասարաններ` 21
  Լաբորատորիաներ` 3
  Առարկայական լսարաններ` 6
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1


  Արհեստանոցներ` 2
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 1227 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 20

  Աշխատողների թիվը` 23
  Դասարանների թիվը` 5,75
  Աշակերտների թիվը` 31

   

  Դավիթբեկի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 285) 61030

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Դավիթբեկ (Կապանի տարածաշրջան)

  Էլ. փոստ` grishagabrielyan@yandex.ru

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Գրիշա Գաբրիելյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1924թ
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1967թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 2 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը` տեղային


  Առանձնասենյակներ` 6
  Դասարաններ` 8
  Լաբորատորիաներ` 2
  Առարկայական լսարաններ` 8
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1


  Արհեստանոցներ` 2
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2 
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 11348 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 15

  Աշխատողների թիվը` 30
  Դասարանների թիվը` 11
  Աշակերտների թիվը` 106

   

  Լեհվազի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 286) 95447

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Լեհվազ (Մեղրիի տարածաշրջան)

  Էլ. փոստ` luiz9999@mail.ru

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Ժորա Միրզոյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1925թ
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2002թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 1 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը` տեղային

  Առանձնասենյակներ` 2
  Դասարաններ` 9
  Լաբորատորիաներ` 2
  Առարկայական լսարաններ` 2
  Նախնական զինպատրաստության` 1

  Արհեստանոցներ` 1
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 1802 կտոր գիրք,

  Աշխատողների թիվը` 26
  Դասարանների թիվը` 11
  Աշակերտների թիվը` 95

   

  Լիճքի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 286) 93327

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Լիճք (Մեղրիի տարածաշրջան)

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Էսման Պողոսյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1911թ
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2007թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 1 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը` տեղային

  Առանձնասենյակներ` 2
  Դասարաններ` 10
  Լաբորատորիաներ` 1
  Համակարգչային`1


  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Գրադարանային ֆոնդը` 1474 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 8

  Աշխատողների թիվը` 14
  Դասարանների թիվը` 3
  Աշակերտների թիվը` 19

   

  Հալիձորի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 284) 95271

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Հալիձոր (Գորիսի տարածաշրջան)

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Շուշանի Գաբրիելյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1934թ
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1970թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 2 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը` տեղային


  Առանձնասենյակներ` 3
  Դասարաններ` 11
  Լաբորատորիաներ` 1
  Առարկայական լսարաններ` 1


  Արհեստանոցներ` 1
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Գրադարանային ֆոնդը` 8789  կտոր գիրք,

  Աշխատողների թիվը` 27
  Դասարանների թիվը` 10,5
  Աշակերտների թիվը` 100

   

  Հարժիսի Համլետ Մինասյանի անվան միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 284) 94421

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Հարժիս (Գորիսի տարածաշրջան)

  Էլ. փոստ` Goris-Harjis@mail.ru

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Վոլոդյա Հովսեփյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1923թ. 
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1973թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 2 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը`տեղային

  Առանձնասենյակներ` 2
  Դասարաններ` 9
  Լաբորատորիաներ` 2
  Առարկայական լսարաններ` 3
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1


  Արհեստանոցներ` 1
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 1250  կտոր գիրք,

  Աշխատողների թիվը` 24
  Դասարանների թիվը` 11
  Աշակերտների թիվը` 127

   

  Նռնաձորի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 286) 3014

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Նռնաձոր (Մեղրիի տարածաշրջան)

  Էլ. փոստ` nrnadzorschool@rambler.ru

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Սուսաննա Գրիգորյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1991թ
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2007թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 1 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը` տեղային

  Առանձնասենյակներ` 5
  Դասարաններ` 8
  Լաբորատորիաներ` 1
  Առարկայական լսարաններ` 2
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1


  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 227 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 6

  Աշխատողների թիվը` 15
  Դասարանների թիվը` 5,5
  Աշակերտների թիվը` 33

   

  Շուռնուխի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 284) 35250

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Շուռնուխ (Գորիսի տարածաշրջան)

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Արմենակ Լալաբեկյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1990թ., խորհրդային տարիներին գործել է որպես ադրբեջանական դպրոց
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1990թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված
  Հարկայնությունը` 2 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը`տեղային


  Առանձնասենյակներ` 2
  Դասարաններ` 10
  Լաբորատորիաներ` 1
  Առարկայական լսարաններ` 2
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1


  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 846 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 4

  Աշխատողների թիվը` 14
  Դասարանների թիվը` 3,5
  Աշակերտների թիվը` 19

   

  Սվարանցի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 284) 97105

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Սվարանց (Գորիսի տարածաշրջան)

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Նվեր Վարդանյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1929թ
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1979թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 2հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը` տեղային

  Առանձնասենյակներ` 3
  Դասարաններ` 10
  Լաբորատորիաներ` 1
  Առարկայական լսարաններ` 3
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1


  Արհեստանոցներ` 1
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 965 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 15

  Աշխատողների թիվը` 21
  Դասարանների թիվը` 5,25
  Աշակերտների թիվը` 34

   

  Ագարակի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 285) 611-86

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, 3301, գ. Ագարակ (Կապանի տարածաշրջան)

  Էլ. փոստ` kapanagarakschool@mail.ru

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Ռոզա Ավանեսյան

  Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1871թ.
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1972թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 2 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը` տեղային

  Առանձնասենյակներ` 2
  Դասարաններ` 8
  Լաբորատորիաներ` 1


  Արհեստանոցներ` 1
  Մարզադահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 4118 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 10

  Աշխատողների թիվը` 14
  Դասարանների թիվը` 2.75
  Աշակերտների թիվը` 19

   

  Ագարակի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 286) 21850

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Ագարակ, Չարենցի փող. 1

  Էլ. փոստ` agarak@schools.am

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Անահիտ Առաքելյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1967թ.
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1967թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 3 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց/էլեկտրաջեռուցիչներ

  Առանձնասենյակներ` 6
  Դասարաններ` 26
  Լաբորատորիաներ` 2
  Առարկայական լսարաններ` 2
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1

  Արհեստանոցներ` 2
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 3420 կտոր գիրք,
   Աշխատողների թիվը` 67
  Դասարանների թիվը` 25
  Աշակերտների թիվը` 625

   

  Ախլաթյանի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 283) 95268

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Ախլաթյան (Սիսիանի տարածաշրջան)

  Էլ. փոստ` aklatyan@mail.ru

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Ջուլիետա Հակոբյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1891թ. 
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1973թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 2 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը`տեղային

  Առանձնասենյակներ` 2
  Դասարաններ` 11
  Լաբորատորիաներ` 1
  Առարկայական լսարաններ` 3
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1

  Արհեստանոցներ` 1
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Գրադարանային ֆոնդը` 3459 կտոր գիրք,

  Աշխատողների թիվը` 26
  Դասարանների թիվը` 9
  Աշակերտների թիվը` 72

   

  Ակների միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 284) 27746

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Ակներ (Գորիսի տարածաշրջան)

  Էլ. փոստ` gorisakner@mail.ru

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Էմմա Ամարյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1992թ. 
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1993թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված
  Հարկայնությունը` 1 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը`տեղային

  Առանձնասենյակներ` 2
  Դասարաններ` 11
  Առարկայական լսարաններ` 1
  Համակարգչային`1

  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Գրադարանային ֆոնդը` 2776 կտոր գիրք,
   Աշխատողների թիվը` 28 
  Դասարանների թիվը` 11
  Աշակերտների թիվը` 165

   

  Աղիտուի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 2830) 2204

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Աղիտու (Սիսիանի տարածաշրջան)

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Սուրեն Բլբուլյան

  Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1990թ
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2002թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 1 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը`տեղային

  Առանձնասենյակներ` 2
  Դասարաններ` 7
  Առարկայական լսարաններ` 5
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 117 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 6
   Աշխատողների թիվը` 20 
  Դասարանների թիվը` 7
  Աշակերտների թիվը` 44

   

  Աղվանիի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 285) 60600

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, 3301, գ. Աղվանի (Կապանի տարածաշրջան)

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Մարգո Մկրտչյան

  Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1960թ.
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1960թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված
  Հարկայնությունը` 1 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը` տեղային

  Առանձնասենյակներ` 3
  Դասարաններ` 7

  Արհեստանոցներ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Գրադարանային ֆոնդը` 75 կտոր գիրք,

  Աշխատողների թիվը` 8
  Դասարանների թիվը` 1.25
  Աշակերտների թիվը` 7

   

  Աճանանի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 285) 60477

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, 3301, գ. Աճանան (Կապանի տարածաշրջան)

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Սոնա Հովհաննիսյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1988թ., նախկինում գործել է որպես Խալաջի ադրբեջանական միջնակարգ դպրոց 
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1988թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 2 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը` տեղային

  Առանձնասենյակներ` 3
  Դասարաններ` 4
  Լաբորատորիաներ` 2
  Առարկայական լսարաններ` 8
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1


  Արհեստանոցներ` 1
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 3940 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 10

  Աշխատողների թիվը` 22
  Դասարանների թիվը` 6,75
  Աշակերտների թիվը` 44

   

  Անգեցակոթի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 2830) 96133

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Անգեղակոթ (Սիսիանի տարածաշրջան)

  Էլ. փոստ` anahit6808@mail.ru

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Անահիտ Պետրոսյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1920թ. 
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1979թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 3 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը`լոկալ ջեռուցման ցանց

  Առանձնասենյակներ` 4
  Դասարաններ` 18
  Լաբորատորիաներ` 2
  Առարկայական լսարաններ` 2
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1

  Արհեստանոցներ` 1
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 4 
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 8795 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 15

  Աշխատողների թիվը` 40
  Դասարանների թիվը` 12
  Աշակերտների թիվը` 366

   

  Աշոտավանի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 283) 95143

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Աշոտավան (Սիսիանի տարածաշրջան)

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Հովսեփ Օհանյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1920թ. 
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1969թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 2 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը`տեղային

  Առանձնասենյակներ` 3
  Դասարաններ` 11
  Լաբորատորիաներ` 1
  Առարկայական լսարաններ` 2
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1

  Արհեստանոցներ` 2
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 2523 կտոր գիրք,

  Աշխատողների թիվը` 26
  Դասարանների թիվը` 9,75
  Աշակերտների թիվը` 72

   

  Արավուսի տարրական դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 284) 96136

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Արավուս (Գորիսի տարածաշրջան)

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Նարինե Ջհանգիրյան

  Իրականացնում է հիմնական կրթության առաջին աստիճանը:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1970թ
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2007թ.

  Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված
  Հարկայնությունը` 1 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը` տեղային

  Առանձնասենյակներ` 2
  Դասարաններ` 3
  Գրադարանային ֆոնդը` 164 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 12

   

  Աշխատողների թիվը` 8
  Դասարանների թիվը` 1,25
  Աշակերտների թիվը` 8

   

  Արևիսի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Արևիս (Սիսիանի տարածաշրջան)

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Ռիտա Գրիգորյան

  Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1948թ
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1994թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 1 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը`տեղային

  Առանձնասենյակներ` 1
  Դասարաններ` 5
  Առարկայական լսարաններ` 1
  Համակարգչային`1

  Գրադարանային ֆոնդը` 127 կտոր գիրք,
   Աշխատողների թիվը` 8 
  Դասարանների թիվը` 0,75
  Աշակերտների թիվը` 4

   

  Բալաքի տարրական դպրոց ՊՈԱԿ

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Բալաք (Սիսիանի տարածաշրջան)

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Գայանե Պողոսյան

  Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1993թ
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1993թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված
  Հարկայնությունը` 1 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը`տեղային

  Առանձնասենյակներ` 1
  Դասարաններ` 2
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 123 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 15
   Աշխատողների թիվը` 7 
  Դասարանների թիվը` 0,5
  Աշակերտների թիվը` 4

   

  Բնունիսի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Բնունիս (Սիսիանի տարածաշրջան)

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Գոհար Նազարյան

  Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1934թ
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1934թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված
  Հարկայնությունը` 1 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը`տեղային

  Առանձնասենյակներ` 2
  Դասարաններ` 5
   Գրադարանային ֆոնդը` 302 կտոր գիրք,
  Աշխատողների թիվը` 14 
  Դասարանների թիվը` 2,25
  Աշակերտների թիվը` 10

   

  Բռնակոթի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 283) 94319

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Բռնակոթ (Սիսիանի տարածաշրջան)

  Էլ. փոստ` GBBrnakot@mail.ru

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Գագիկ Բալասանյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1879թ. 
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1985թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 2 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը`լոկալ ջեռուցման ցանց

  Առանձնասենյակներ` 13
  Դասարաններ` 15
  Լաբորատորիաներ` 3
  Առարկայական լսարաններ` 8
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1

  Արհեստանոցներ` 2
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 4763 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 10

  Աշխատողների թիվը` 39
  Դասարանների թիվը` 12
  Աշակերտների թիվը` 208

  Գեղանուշի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 285) 24487

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, 3301, գ. Գեղանուշ (Կապանի տարածաշրջան)

  Էլ. փոստ` geghanush@schools.am

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Մանվել Գալստյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1975թ. 
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1975թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 2 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը` տեղային

  Առանձնասենյակներ` 4
  Դասարաններ` 11
  Լաբորատորիաներ` 2
  Առարկայական լսարաններ` 3
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1


  Արհեստանոցներ` 1
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Գրադարանային ֆոնդը` 1161 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 8

  Աշխատողների թիվը` 20 
  Դասարանների թիվը` 6,25
  Աշակերտների թիվը` 35

   

  Գորայքի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 283) 99219

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Գորայք (Սիսիանի տարածաշրջան)

  Էլ. փոստ` tsog79@mail.ru

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Մարտուն Թադևոսյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1978թ. 
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1978թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 2 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը`տեղային

  Առանձնասենյակներ` 3
  Դասարաններ` 11 
  Լաբորատորիաներ` 1
  Առարկայական լսարաններ` 4
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1

  Արհեստանոցներ` 1
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 1885  կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 12

  Աշխատողների թիվը` 29
  Դասարանների թիվը` 10
  Աշակերտների թիվը` 67

   

  Գորիսի Ակսել Բակունցի անվան թիվ 1 միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 284) 23871

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Անկախության 58

  Էլ. փոստ` goris-1@mail.ru

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Թելման Աբրահամյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները: Իրականացնում է նաև ռւսերենի խորացված ուսուցում:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1884թ. 
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1947թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 3 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը`լոկալ ջեռուցման ցանց

  Առանձնասենյակներ` 6
  Դասարաններ` 32
  Լաբորատորիաներ` 2
  Առարկայական լսարաններ` 3
  Համակարգչային` 2
  Նախնական զինպատրաստության` 1


  Արհեստանոցներ` 2
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 4653  կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 12

   

  Աշխատողների թիվը` 70 
  Դասարանների թիվը` 26
  Աշակերտների թիվը` 608

   

  Գորիսի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 284) 20663

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Կապանի խճուղի 34

  Էլ. փոստ` goris-2@mail.ru

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Սիրուշ Ակլունց

  Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1972թ. 
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1972թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 3 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը`լոկալ ջեռուցման ցանց

  Առանձնասենյակներ` 11
  Դասարաններ` 23
  Լաբորատորիաներ` 1
  Առարկայական լսարաններ` 4
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1


  Արհեստանոցներ` 2
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2 
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 6633 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 20

  Աշխատողների թիվը` 49 
  Դասարանների թիվը` 17
  Աշակերտների թիվը` 386

   

  Գորիսի թիվ 4 ավագ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 284) 25331

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Գրիգոր Տաթևացու 18

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Արմինե Շեգունց

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1954թ
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1954թ., մինչև 2004թ.-ը գործել է որպես Գորիսի թիվ 4 միջնակարգ դպրոց, 2010թ.-ից որպես վարժարան:

  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 3 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման համակարգ
  Առանձնասենյակներ` 2
  Դասարաններ` 21 
  Լաբորատորիաներ` 1
  Առարկայական լսարաններ` 2
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1
  Արհեստանոցներ` 1
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 2270 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 12

   

  Գորիսի թիվ 5 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 284) 26641

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Բեգլարյանների 2/13

  Էլ. փոստ` goris5@schools.am

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Էդիկ Գրիգորյան

  Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1970թ. 
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1970թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 2 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը`լոկալ ջեռուցման ցանց

  Առանձնասենյակներ` 5
  Դասարաններ` 14
  Լաբորատորիաներ` 1
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1

  Արհեստանոցներ` 1
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 4453 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 4
   Աշխատողների թիվը` 34 
  Դասարանների թիվը` 9
  Աշակերտների թիվը` 174

   

  Գորիսի Յուրի Բախշյանի անվան թիվ 3 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 284) 24256

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Սյունիքի 183

  Էլ. փոստ` goris3@2k.am, nunesh@rambler.ru

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Կարմեն Կարապետյան

  Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները: Իրականացնում է նաև ներառական ուսուցում:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1966թ. 
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1966թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 3 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը`լոկալ ջեռուցման ցանց

  Առանձնասենյակներ` 4
  Դասարաններ` 32
  Լաբորատորիաներ` 2
  Առարկայական լսարաններ` 7
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1


  Արհեստանոցներ` 1
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 4903  կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 12

  Աշխատողների թիվը` 63 
  Դասարանների թիվը` 19
  Աշակերտների թիվը` 488

   

  Գորիսի Սերո Խանզադյանի անվան թիվ 6 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 284) 22058

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Գետափնյա 1

  Էլ. փոստ` goris6@mail.ru

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Արամայիս Փարսյան

  Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները: Իրականացնում է նաև ռուսերենի խորացված ուսուցում:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1921թ., խորհրդային տարիներին գործել է որպես ռուսական միջնակարգ դպրոց: 
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1980թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 3 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը`լոկալ ջեռուցման ցանց

  Առանձնասենյակներ` 16
  Դասարաններ` 28
  Լաբորատորիաներ` 2
  Առարկայական լսարաններ` 5
  Համակարգչային`2
  Նախնական զինպատրաստության` 1

  Արհեստանոցներ` 2
  Մարզադահլիճ` 2
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 3 
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 9109 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 6
   Աշխատողների թիվը` 56 
  Դասարանների թիվը` 18
  Աշակերտների թիվը` 440

   

  Դաստակերտի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 2830) 3690

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Դաստակերտ (Սիսիանի տարածաշրջան)

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Սերոբ Ապրեսյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1955թ. 
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1955թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված
  Հարկայնությունը` 2 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը`տեղային

  Առանձնասենյակներ` 2
  Դասարաններ` 12 
  Լաբորատորիաներ` 1
  Առարկայական լսարաններ` 2
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1

  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2
  Գրադարանի ֆոնդը` 3150 կտոր գիրք

  Աշխատողների թիվը` 25
  Դասարանների թիվը` 7,25
  Աշակերտների թիվը` 49

   

  Դարբասի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 283) 72570

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Դարբաս (Սիսիանի տարածաշրջան)

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Վալերիկ Օհանյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1937թ. 
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1969թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 3 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը`տեղային

  Առանձնասենյակներ` 19
  Դասարաններ` 6 
  Լաբորատորիաներ` 1
  Առարկայական լսարաններ` 7
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1
   Արհեստանոցներ` 1
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 2074 կտոր գիրք,
   Աշխատողների թիվը` 34
  Դասարանների թիվը` 11,25
  Աշակերտների թիվը` 108

  Եղեգի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 285) 60044

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, 3301, գ. Եղեգ (Կապանի տարածաշրջան)

  Էլ. փոստ` eghegi.dproc@gmail.com

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Մերի Գանդալյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1989թ. 
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2009թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 2 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը` տեղային

  Առանձնասենյակներ` 2
  Դասարաններ` 12
  Լաբորատորիաներ` 1
  Առարկայական լսարաններ` 4
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1

  Արհեստանոցներ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 264 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 4

  Աշխատողների թիվը` 25 
  Դասարանների թիվը` 5,25
  Աշակերտների թիվը` 30

   

  Եղվարդի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 285) 60847

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, 3301, գ. Եղվարդ (Կապանի տարածաշրջան)

  Էլ. փոստ` kapaneghvardschool@mail.ru

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Մանյա Գևորգյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները: 2011-2012 ու. տարում դպրոցը կիրականացնի նաև նախադպրոցական կրթության ուսումնական ծրագիր` համայնքի 5 երեխաներ  կընդգրկվեն դպրոցին կից նախակրթարանի ավագ խմբում:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1921թ. 
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1971թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 2 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը` տեղային

  Առանձնասենյակներ` 2
  Դասարաններ` 4
  Լաբորատորիաներ` 1
  Առարկայական լսարաններ` 6
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1


  Արհեստանոցներ` 1
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Գրադարանային ֆոնդը` 457 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 10

  Աշխատողների թիվը` 24 
  Դասարանների թիվը` 7.75
  Աշակերտների թիվը` 46

   

  Թասիկի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 283) 75279

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Թասիկ (Սիսիանի տարածաշրջան)

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Հարություն Հարությունյան

  Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1934թ
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1990թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված
  Հարկայնությունը` 2 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը`տեղային

  Առանձնասենյակներ` 2
  Դասարաններ` 9
  Առարկայական լսարաններ` 2
  Համակարգչային`1
  Մարզադահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 2835 կտոր գիրք,
   Աշխատողների թիվը` 16 
  Դասարանների թիվը` 3
  Աշակերտների թիվը` 18

   

   

  Իշխանասարի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 283) 79225

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Իշխանասար, նախկինում Ղզլջուղ (Սիսիանի տարածաշրջան)

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Արայիկ Դավթյան

  Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1990թ., խորհրդային տարիներին գործել է որպես Ղզլջուղի ադրբեջանական դպրոց, համայնքը բնակեցված է փախստականներով
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2010թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 1 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը`տեղային

  Առանձնասենյակներ` 2
  Դասարաններ` 10
  Առարկայական լսարաններ` 3
  Համակարգչային`1
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Գրադարանային ֆոնդը` 645 կտոր գիրք,
  Աշխատողների թիվը` 17
  Դասարանների թիվը` 4.5
  Աշակերտների թիվը` 22

   

  Լեռնաձորի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 285) 33983

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, 3301, գ. Լեռնաձոր

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Ռոբերտ Գրիգորյան, հանրությանը ավելի հայտնի որպես Ռոբերտ Էջանանցի

  Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1922թ.
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1973թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 2 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

  Առանձնասենյակներ` 3
  Դասարաններ` 3
  Առարկայական լսարաններ` 9
  Համակարգչային`1

  Արհեստանոցներ` 1
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 5331 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 8


  Աշխատողների թիվը` 20
  Դասարանների թիվը` 6,5
  Աշակերտների թիվը` 41

   

  Լծենի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Լծեն (Սիսիանի տարածաշրջան)

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Կարապետ Ամիրյան

  Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 2001թ
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2001թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը` հարմարեցված
  Հարկայնությունը` 2 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը`տեղային

  Առանձնասենյակներ` 4
  Դասարաններ` 3

  Գրադարանային ֆոնդը` 1049 կտոր գիրք,

  Աշխատողների թիվը` 11
  Դասարանների թիվը` 1
  Աշակերտների թիվը` 9

   

  Լորի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 283) 72227

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Լոր (Սիսիանի տարածաշրջան)

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Անահիտ Հակոբջանյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1905թ
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1975թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 2 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը`տեղային

  Առանձնասենյակներ` 3
  Դասարաններ` 6
  Լաբորատորիաներ` 2
  Առարկայական լսարաններ` 3
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1

  Արհեստանոցներ` 1
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 3450 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 30
   Աշխատողների թիվը` 23 
  Դասարանների թիվը` 8.5
  Աշակերտների թիվը` 57

   

  Խնածախի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 284) 90172

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Խնածախ (Գորիսի տարածաշրջան)

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Ալբերտ Աղաջանյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1897թ. 
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1968թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 3 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը`տեղային

  Առանձնասենյակներ` 10
  Դասարաններ` 11
  Լաբորատորիաներ` 2
  Առարկայական լսարաններ` 3
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1

  Արհեստանոցներ` 2
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 2390 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 8

  Աշխատողների թիվը` 27 
  Դասարանների թիվը` 11
  Աշակերտների թիվը` 113

   

  Խնձորեսկի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 284) 94421

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Խնձորեսկ (Գորիսի տարածաշրջան)

  Էլ. փոստ` valentinabalayan@mail.ru

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Վալենտինա Բալայան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1885թ. 
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1969թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 3 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը`ջեռուցման լոկալ ցանց

  Առանձնասենյակներ` 6
  Դասարաններ` 17
  Լաբորատորիաներ` 2
  Առարկայական լսարաններ` 2
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1


  Արհեստանոցներ` 2
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 4511 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 8

  Աշխատողների թիվը` 45
  Դասարանների թիվը` 17
  Աշակերտների թիվը` 338

   

  Խոզնավարի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 284) 90257

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Խոզնավար (Գորիսի տարածաշրջան)

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Սլավիկ Շափաղաթյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1925թ. 
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2008թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 2 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը`տեղային

  Առանձնասենյակներ` 2
  Դասարաններ` 4
  Լաբորատորիաներ` 1
  Առարկայական լսարաններ` 5
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1


  Արհեստանոցներ` 1
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 4887 կտոր գիրք,

  Աշխատողների թիվը` 24 
  Դասարանների թիվը` 8,25
  Աշակերտների թիվը` 55

   

  Խոտի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 284) 95103

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Խոտ (Գորիսի տարածաշրջան)

  Էլ. փոստ` gxot@mail.ru

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Սևակ Գրիգորյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1921թ. 
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1973թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 2 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը`տեղային

  Առանձնասենյակներ` 2
  Դասարաններ` 8
  Լաբորատորիաներ` 2
  Առարկայական լսարաններ` 3
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1

  Արհեստանոցներ` 1
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Գրադարանային ֆոնդը` 3180 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 6
   Աշխատողների թիվը` 33 
  Դասարանների թիվը` 11
  Աշակերտների թիվը` 121

   

  Ծավի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 285) 61107

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, 3301, գ. Ծավ (Կապանի տարածաշրջան)

  Էլ. փոստ` tsavdproc@mail.ru

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Ագապի Վարդանյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1975թ. 
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1975թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 2 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը` տեղային

  Առանձնասենյակներ` 5
  Դասարաններ` 4
  Լաբորատորիաներ` 2
  Առարկայական լսարաններ` 7
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1


  Արհեստանոցներ` 1
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 5411 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 15, տեղադրված է համակարգիչ

  Աշխատողների թիվը` 32
  Դասարանների թիվը` 7,75
  Աշակերտների թիվը` 49

   

  Ծղուկի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 283) 90479

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Ծղուկ (Սիսիանի տարածաշրջան)

  Էլ. փոստ` Cxuk@mail.ru

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Լարիսա Նավասարդյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1914թ. 
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1986թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 2 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը`տեղային

  Առանձնասենյակներ` 4
  Դասարաններ` 11 
  Լաբորատորիաներ` 1
  Առարկայական լսարաններ` 7
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1

  Արհեստանոցներ` 1
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Գրադարանային ֆոնդը` 2760 կտոր գիրք,

  Աշխատողների թիվը` 25
  Դասարանների թիվը` 9
  Աշակերտների թիվը` 53

   

  Կապանի Ավիս Էլչյանի անվան թիվ 5 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 285) 53890

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, 3301, ք. Կապան, Բաղաբերդ 27

  Էլ. փոստ` kapan5@schools.am

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Նորա Բաղդասարյան

  Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1962թ., որպես Ղափանի N 27 գիշերօթիկ դպրոց
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1962թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 3 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

  Առանձնասենյակներ` 3
  Դասարաններ` 21
  Լաբորատորիաներ` 2
  Առարկայական լսարաններ` 4
  Համակարգչային` 2
  Նախնական զինպատրաստության` 1
  Հրաձգարան` 1


  Արհեստանոցներ` 3
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
  Նիստերի դահլիճ` 6
  Գրադարանային ֆոնդը`  22029  կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը`  50


  Աշխատողների թիվը` 72 
  Դասարանների թիվը` 21
  Աշակերտների թիվը` 528

   

   

   

  Կապանի Եղիշե Չարենցի անվան թիվ 13 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 285) 53720

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, 3301, ք. Կապան, Ձորքի 3

  Էլ. փոստ` kapan13@schools.am

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Դարիկո Ավագյան

  Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները: Նոր ուսումնական տարում դպրոցում կբացվեն ռուսերենի խորացված ուսուցման դասարաններ:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1983թ.
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1983թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 4 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

  Առանձնասենյակներ` 5
  Դասարաններ` 23
  Լաբորատորիաներ` 2
  Առարկայական լսարաններ` 15
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1


  Արհեստանոցներ` 4
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 13279 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 20


  Աշխատողների թիվը` 32 
  Դասարանների թիվը` 9
  Աշակերտների թիվը` 182

   

  Կապանի թիվ 1 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 285) 52626

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, 3301, ք. Կապան, Լեռնագործների 16

  Էլ. փոստ` kapan1@schools.am

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Դպրոցի տնօրեն` Հասմիկ Համբարձումյան

  Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:  Դպրոցը իրականացնում է ռուսերենի խորացված ուսուցում, ինչպես նաև ներառական կրթություն:

   

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1924թ.
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1987թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային
  Հարկայնությունը` 3 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

   

  Առանձնասենյակներ` 13
  Դասարաններ` 15
  Լաբորատորիաներ` 3
  Առարկայական լսարաններ` 25
  Համակարգչային` 2
  Նախնական զինպատրաստության` 1
  Հրաձգարան` 1


  Արհեստանոցներ` 3
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ`  1
  Նիստերի դահլիճ` 2
  Գրադարանային ֆոնդը` 13306 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը`  20

   Աշխատողների թիվը` 57 
  Դասարանների թիվը` 16
  Աշակերտների թիվը` 380

   

  Կապանի թիվ 10 միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 285) 25592

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, 3301, ք. Կապան, Շինարարների 19

  Էլ. փոստ` kapan10@schools.am

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Արթուր Հակոբյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1973թ. 
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1973թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 3 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

  Առանձնասենյակներ` 6
  Դասարաններ` 23
  Լաբորատորիաներ` 2
  Առարկայական լսարաններ` 3
  Համակարգչային` 1
  Նախնական զինպատրաստության` 1


  Արհեստանոցներ` 1
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 7605 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 20

  Աշխատողների թիվը` 35 
  Դասարանների թիվը` 11
  Աշակերտների թիվը` 206

   

  Կապանի թիվ 3 միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 285) 52639

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, 3301, ք. Կապան, Ա. Մանուկյան 7

  Էլ. փոստ` kapan-3@schools.am

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Էդիկ Բեգլարյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները: Դպրոցը իրականացնում է նաև ռուսերենի խորացված ուսուցում: 2009թ.-ին վերանորոգվել է նախկին շրջանավարտ, բարերար Ս. Համբարձումյանի կողմից:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1949թ., որպես ռուսական դպրոց:
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1949թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 3 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

  Առանձնասենյակներ` 6
  Դասարաններ` 22
  Լաբորատորիաներ` 2
  Առարկայական լսարաններ` 2
  Համակարգչային` 1
  Նախնական զինպատրաստության` 1
  Հրաձգարան` 1


  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ`  1
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 12843 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 24

  Աշխատողների թիվը` 62 
  Դասարանների թիվը` 22
  Աշակերտների թիվը` 598

   

  Կապանի թիվ 4 միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 285) 23319

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, 3301, ք. Կապան, Վաչագան բանավան

  Էլ. փոստ` kapan.4@mail.ru

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Էլմիրա Զաքարյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1928թ.
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1928թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը` հարմարեցված
  Հարկայնությունը` 1 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը` տեղային

  Առանձնասենյակներ` 1
  Դասարաններ` 6
  Համակարգչային` 1

  Բացօթյա սպորտհրապարակ`  1
  Գրադարանային ֆոնդը` 1300 կտոր գիրք,

  Աշխատողների թիվը` 23 
  Դասարանների թիվը` 7,25
  Աշակերտների թիվը` 40

   

  Կապանի թիվ 6 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 285) 23783

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, 3301, ք. Կապան, Մ. Հարությունյան 5ա

  Էլ. փոստ` kapan6@schools.am

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար` Մարինե Դավթյան

  Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1948թ.
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1978թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 2 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

  Առանձնասենյակներ` 12
  Դասարաններ` 21
  Լաբորատորիաներ` 3
  Առարկայական լսարաններ` 6
  Համակարգչային` 1
  Նախնական զինպատրաստության` 1


  Արհեստանոցներ` 3
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 4680  կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 12

  Աշխատողների թիվը` 50 
  Դասարանների թիվը` 15
  Աշակերտների թիվը` 323

   

  Կապանի թիվ 7 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 285) 24332

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, 3301, ք. Կապան, Շահումյան 16 ա

  Էլ. փոստ` kapan7@schools.am

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Արմո Մկրտչյան

  Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1970թ.
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1970թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 3 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

  Առանձնասենյակներ` 5
  Դասարաններ` 27
  Լաբորատորիաներ` 2
  Առարկայական լսարաններ` 4
  Համակարգչային` 1
  Նախնական զինպատրաստության` 1


  Արհեստանոցներ` 1
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 8823  կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 12

  Աշխատողների թիվը` 59 
  Դասարանների թիվը` 16
  Աշակերտների թիվը` 393

   

  Կապանի թիվ 8 միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 285) 53035

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, 3301, ք. Կապան, Շղարշիկ բանավան

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Գագիկ Հարությունյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1994թ. 
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1994թ.

  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 2 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը` տեղային

  Առանձնասենյակներ` 5
  Դասարաններ` 11
  Լաբորատորիաներ` 1
  Առարկայական լսարաններ` 5
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1

  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 3225  կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 15

  Աշխատողների թիվը` 28
  Դասարանների թիվը` 11
  Աշակերտների թիվը` 72

   

  Կապանի Հրանտ Ոսկանյանի անվան թիվ 12 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 285) 24790

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, 3301, ք. Կապան, Բարաբաթում բանավան

  Էլ. փոստ` kapan12@schools.am

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Ռոբերտ Դավթյան

  Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1907թ.
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1990թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված
  Հարկայնությունը` 2 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը` տեղային

  Առանձնասենյակներ` 1
  Դասարաններ` 5
  Առարկայական լսարաններ` 3
  Համակարգչային` 1
  Նախնական զինպատրաստության` 1


  Արհեստանոցներ` 1
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2 
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 447 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 10

  Աշխատողների թիվը` 14 
  Դասարանների թիվը` 2.75
  Աշակերտների թիվը` 16

   

  Կապանի Ռաֆայել Մինասյանի անվան թիվ 11 միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 285) 24637

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, 3301, ք. Կապան, Կավարտ բանավան

  Էլ. փոստ` kapan11@schools.am

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Նելլի Կոստանդյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1960թ. 
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1960թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 3 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

  Առանձնասենյակներ` 3
  Դասարաններ` 2
  Լաբորատորիաներ` 1
  Առարկայական լսարաններ` 11
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1


  Մարզադահլիճ` 1
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 1987 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 12

  Աշխատողների թիվը` 27 
  Դասարանների թիվը` 7,5
  Աշակերտների թիվը` 44

   

  Կարճևանի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 2864) 22490

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Կարճևան(Մեղրիի տարածաշրջան)

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Սվետլանա Պապյան

  Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1873թ
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1920թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված
  Հարկայնությունը` 2 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը`տեղային

  Առանձնասենյակներ` 2
  Դասարաններ` 9
  Առարկայական լսարաններ`21
  Համակարգչային`1


  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 1777 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 12

  Աշխատողների թիվը` 15
  Դասարանների թիվը` 5,5
  Աշակերտների թիվը` 36

  Կոռնիձորի Ա. Բալասանյանի անվան միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 284) 99157

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Կոռնիձոր (Գորիսի տարածաշրջան)

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Գրավիկ Դանիելյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1921թ. 
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1971թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 3 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը`լոկալ ջեռուցման ցանց

  Առանձնասենյակներ` 6
  Դասարաններ` 11
  Առարկայական լսարաններ` 2
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1


  Արհեստանոցներ` 1
  Մարզադահլիճ` 1
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 1860 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 8

  Աշխատողների թիվը` 29 
  Դասարանների թիվը` 11
  Աշակերտների թիվը` 164

  Հարթաշենի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 284) 21739

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Հարթաշեն (Գորիսի տարածաշրջան)

  Էլ. փոստ` gorishartashen@mail.ru

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Սիրազարդ Մկրտչյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1971թ. 
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1971թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 2 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը`տեղային

  Առանձնասենյակներ` 2
  Դասարաններ` 11
  Լաբորատորիաներ` 1
  Առարկայական լսարաններ` 6
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1


  Արհեստանոցներ` 1
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 4240 կտոր գիրք,

  Աշխատողների թիվը` 31 
  Դասարանների թիվը` 11
  Աշակերտների թիվը` 103

   

  Հացավանի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 283) 62272

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Հացավան (Սիսիանի տարածաշրջան)

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Արտակ Ստեփանյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1932թ
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1990թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված
  Հարկայնությունը` 1 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը`տեղային

  Առանձնասենյակներ` 2
  Դասարաններ` 8
  Լաբորատորիաներ` 1
  Առարկայական լսարաններ` 2
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1


  Արհեստանոցներ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2
  Գրադարանային ֆոնդը` 2028կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 27

  Աշխատողների թիվը` 25 
  Դասարանների թիվը` 6.5
  Աշակերտների թիվը` 35

   

  Ճակատենի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 285) 60900

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, 3301, գ. Ճակատեն (Կապանի տարածաշրջան)

  Էլ. փոստ` tchakatenschool@mail.ru

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Եղիշե Բաբայան

  Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1978թ.
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1978թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված
  Հարկայնությունը` 1 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը` տեղային

  Առանձնասենյակների թիվը` 1
  Դասասենյակների թիվը` 8
  Համակարգչային կաբինետ` 1
  Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
  Գրադարանի ֆոնդը` 383 կտոր գիրք

  Աշխատողների թիվը` 8
  Դասարանների թիվը` 1.5
  Աշակերտների թիվը` 7

   

  Մեղրիի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 286) 43243

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Ադելյան 1

  Էլ. փոստ` meghri1@schools.am

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Սիմոն Սարգսյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1986թ.
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1986թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 3 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը` տեղային

  Առանձնասենյակներ` 6
  Դասարաններ` 20
  Լաբորատորիաներ` 1
  Առարկայական լսարաններ` 8
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1


  Մարզադահլիճ` 1
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 6530 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 12

  Աշխատողների թիվը` 43
  Դասարանների թիվը` 13
  Աշակերտների թիվը` 395

   

  Մեղրիի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 286) 43263

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Զորավար Անդրանիկի 10

  Էլ. փոստ` meghri2@schools.am

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Լիլիկ Պողոսյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1972թ.
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1994թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված
  Հարկայնությունը` 3 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

  Առանձնասենյակներ` 5
  Դասարաններ` 16
  Լաբորատորիաներ` 2
  Առարկայական լսարաններ` 6
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 11


  Արհեստանոցներ` 1
  Մարզադահլիճ` 1
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 3631 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 6

  Աշխատողների թիվը` 30
  Դասարանների թիվը` 10
  Աշակերտների թիվը` 146

   

  Մուսալամի (Ձագեձորի) միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 285) 61267

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, 3301, գ. Մուսալամ (Կապանի տարածաշրջան)

  Էլ. փոստ` syunik.dzagedzor@mail.ru

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Լեռնիկ Ազարյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1989թ., խորհրդային տարիներին գործել է որպես ադրբեջանական
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1989թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 2 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

  Առանձնասենյակներ` 2
  Դասարաններ` 3
  Լաբորատորիաներ` 2
  Առարկայական լսարաններ` 5
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1


  Արհեստանոցներ` 2
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Գրադարանային ֆոնդը` 536  կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 20

  Աշխատողների թիվը` 26 
  Դասարանների թիվը` 7
  Աշակերտների թիվը` 38

   

  Մուցքի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 2830) 6465

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Մուցք (Սիսիանի տարածաշրջան)

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Գնել Խուդավերդյան

  Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1956թ
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1963թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 2 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը`տեղային

  Առանձնասենյակներ` 1
  Դասարաններ` 7 
  Լաբորատորիաներ` 1
  Առարկայական լսարաններ` 1
  Համակարգչային`1


  Արհեստանոցներ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 3990 կտոր գիրք,

  Աշխատողների թիվը` 16 
  Դասարանների թիվը` 2
  Աշակերտների թիվը` 9

   

  Ներքին Հանդի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 285) 60569

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, 3301, գ. Ներքին Հանդ (Կապանի տարածաշրջան)

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Դոնարա Սողոմոնյան

  Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1984.
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1984թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 2 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը` տեղային

  Առանձնասենյակներ` 4
  Դասարաններ` 5
  Լաբորատորիաներ` 1
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1


  Արհեստանոցներ` 1
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 171կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 5

  Աշխատողների թիվը` 14
  Դասարանների թիվը` 2
  Աշակերտների թիվը` 7

   

  Նորաշենիկի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 285) 93249

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, 3301, գ. Նորաշենիկ (Կապանի տարածաշրջան)

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Դավիթ Թումանյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1993թ. 
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1993թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված
  Հարկայնությունը` 1 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը` տեղային

  Առանձնասենյակներ` 1
  Դասարաններ` 8
  Առարկայական լսարաններ` 2
  Համակարգչային`1


  Արհեստանոցներ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 140կտոր գիրք,

  Աշխատողների թիվը` 15 
  Դասարանների թիվը` 2.75
  Աշակերտների թիվը` 19

   

  Նորավանի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 2830) 74125

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Նորավան (Սիսիանի տարածաշրջան)

  Էլ. փոստ` syunik-noravan@mail.ru

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Արամ Անդրեասյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1932թ. 
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1985թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 2 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը`տեղային

  Առանձնասենյակներ` 2
  Դասարաններ` 10 
  Լաբորատորիաներ` 1
  Առարկայական լսարաններ` 2
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1

  Արհեստանոցներ` 1
  Մարզադահլիճ` 1
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 3166 կտոր գիրք,

  Աշխատողների թիվը` 25
  Դասարանների թիվը` 9
  Աշակերտների թիվը` 57

   

  Շաղաթի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 283) 62772

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Շաղատ (Սիսիանի տարածաշրջան)

  Էլ. փոստ` haghat@ac2k.am

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Եղիշե Խաչատրյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1907թ. 
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1982թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 2 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը`տեղային

  Առանձնասենյակներ` 7
  Դասարաններ` 13 
  Լաբորատորիաներ` 2
  Առարկայական լսարաններ` 10
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1

  Արհեստանոցներ` 1
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Գրադարանային ֆոնդը` 4370 կտոր գիրք,

  Աշխատողների թիվը` 31
  Դասարանների թիվը` 11
  Աշակերտների թիվը` 153

   

  Շամբի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 283) 91259

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Շամբ (Սիսիանի տարածաշրջան)

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Սամվել Զաքարյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1964թ. 
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1969թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված
  Հարկայնությունը` 2 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը`տեղային

  Առանձնասենյակներ` 3
  Դասարաններ` 11
  Լաբորատորիաներ` 1
  Առարկայական լսարաններ` 2
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1


  Արհեստանոցներ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 2771 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 15

  Աշխատողների թիվը` 25
  Դասարանների թիվը` 9,75
  Աշակերտների թիվը` 61

   

  Շաքիի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 2830) 92243

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Շաքի (Սիսիանի տարածաշրջան)

  Էլ. փոստ` shaki@ac2k.am

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Վաղինակ Հարությունյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1971թ. 
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1971թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 3 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը`լոկալ ջեռուցման ցանց

  Առանձնասենյակներ` 2
  Դասարաններ` 15
  Լաբորատորիաներ` 1
  Առարկայական լսարաններ` 3
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1

  Արհեստանոցներ` 1
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2 
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 1911 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 6

  Աշխատողների թիվը` 38
  Դասարանների թիվը` 10.5
  Աշակերտների թիվը` 170

   

  Շենաթաղի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 283) 71230

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Շենաթաղ (Սիսիանի տարածաշրջան)

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Ռուբեն Զաքարյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1936թ
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1995թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը` հարմարեցված

  Հարկայնությունը` 2հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը` տեղային


  Առանձնասենյակներ` 1
  Դասարաններ` 9
  Առարկայական լսարաններ` 3
  Համակարգչային`1


  Արհեստանոցներ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2 
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 3172 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 15

  Աշխատողների թիվը` 21
  Դասարանների թիվը` 6
  Աշակերտների թիվը` 35

   

  Շիկահողի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 285) 60564

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, 3301, գ. Շիկահող (Կապանի տարածաշրջան)

  Էլ. փոստ` shikahoxschools@mail.am

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Հասմիկ Ղազարյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1908թ. 
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1972թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 2 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը` տեղային

  Առանձնասենյակներ` 3
  Դասարաններ` 11
  Լաբորատորիաներ` 1
  Առարկայական լսարաններ` 6
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1


  Արհեստանոցներ` 1
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 227 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 12
  Առանձնասենյակներ` 5
  Դասարաններ` 8
  Լաբորատորիաներ` 1
  Առարկայական լսարաններ` 1
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1
  Հրաձգարան` 1


  Արհեստանոցներ` 1
  Մարզադահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 2137 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 6

  Աշխատողների թիվը` 25 
  Դասարանների թիվը` 7.5
  Աշակերտների թիվը` 43

   

  Շինուհայրի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 284) 95203

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Շինուհայր (Գորիսի տարածաշրջան)

  Էլ. փոստ` shindproc@mail.ru

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Շիրազ Գրիգորյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1884թ. 
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1972թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 2 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը`լոկալ ջեռուցման ցանց

  Առանձնասենյակներ` 7
  Դասարաններ` 28
  Լաբորատորիաներ` 2
  Առարկայական լսարաններ` 5
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1


  Արհեստանոցներ` 2
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 2885 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 15

  Աշխատողների թիվը` 52 
  Դասարանների թիվը` 19
  Աշակերտների թիվը` 406

   

  Շվանիձորի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 286) 95431

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Շվանիձոր (Մեղրիի տարածաշրջան)

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Անահիտ Զաքարյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1975թ.
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1975թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 2 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը` տեղային

  Առանձնասենյակներ` 2
  Դասարաններ` 10
  Լաբորատորիաներ` 2

  Արհեստանոցներ` 1
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Գրադարանային ֆոնդը` 3225 կտոր գիրք,

  Աշխատողների թիվը` 22
  Դասարանների թիվը` 6
  Աշակերտների թիվը` 40

   

  Որոտանի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 283) 93290

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Որոտան (Սիսիանի տարածաշրջան)

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Անուշ Բարսամյան

  Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1969թ
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1969թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 2 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը`տեղային

  Առանձնասենյակներ` 3
  Դասարաններ` 10


  Արհեստանոցներ` 1
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 227 կտոր գիրք,

  Աշխատողների թիվը` 18 
  Դասարանների թիվը` 5
  Աշակերտների թիվը` 27

  Որոտանի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 284) 38260

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Որոտան (Գորիսի տարածաշրջան)

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Յուրա Ջավահիրյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1988թ. 
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1988թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված
  Հարկայնությունը` 2 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը`տեղային

  Առանձնասենյակներ` 2
  Դասարաններ` 11
  Լաբորատորիաներ` 1
  Առարկայական լսարաններ` 2
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1


  Արհեստանոցներ` 1
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 6039 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 5

  Աշխատողների թիվը` 24
  Դասարանների թիվը` 9,75
  Աշակերտների թիվը` 52

   

  Ույծի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 2830) 2161

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Ույծ (Սիսիանի տարածաշրջան)

  Էլ. փոստ` Uits@schools.am

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Արմիկ Նիկողոսյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1900թ. 
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1971թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 2 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը`տեղային

  Առանձնասենյակներ` 4
  Դասարաններ` 11 
  Լաբորատորիաներ` 1
  Առարկայական լսարաններ` 7
  Համակարգչային`1

  Արհեստանոցներ` 2
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2
  Գրադարանային ֆոնդը` 6020 կտոր գիրք,

  Աշխատողների թիվը` 26
  Դասարանների թիվը` 9
  Աշակերտների թիվը` 69

  Սալվարդի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 283) 75291

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Սալվարդ (Սիսիանի տարածաշրջան)

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Հովհաննես Քրիստափորյան

  Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1991թ
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1991թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված
  Հարկայնությունը` 2 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը`տեղային
  Դասարաններ` 8 
  Լաբորատորիաներ` 1

  Արհեստանոցներ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 1727 կտոր գիրք,

  Աշխատողների թիվը` 19 
  Դասարանների թիվը` 5.5
  Աշակերտների թիվը` 31

   

  Սառնակունքի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 283) 90365

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Սառնակունք (Սիսիանի տարածաշրջան)

  Էլ. փոստ` Sarnakyunk@mail.ru

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Անուշավան Վարդանյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1972թ. 
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1972թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 2 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը`տեղային

  Առանձնասենյակներ` 5
  Դասարաններ` 14 
  Լաբորատորիաներ` 1
  Առարկայական լսարաններ` 3
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1


  Արհեստանոցներ` 1
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 1695 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 5

  Աշխատողների թիվը` 29
  Դասարանների թիվը` 11
  Աշակերտների թիվը` 107

   

  Սիսիանի ավագ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 2830) 3654

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Մյասնիկյան 8

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Նաիրա Ներսիսյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երկու աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 2011թ., 1940թ.-ից գործում է որպես Սիսիանի թիվ 3 միջնակարգ դպրոց
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1982թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 2 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
  Առանձնասենյակներ` 3
  Դասարաններ` 27 
  Լաբորատորիաներ` 2
  Առարկայական լսարաններ` 4
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1
   Արհեստանոցներ` 1
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 6697 կտոր գիրք,

  Աշխատողների թիվը` 66
  Դասարանների թիվը` 27
  Աշակերտների թիվը` 603

   

  Սիսիանի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 2830) 2440

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Կամոյի 3

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Գոհար Դավթյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1959թ. 
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1978թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 2 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը`լոկալ ջեռուցման ցանց

  Առանձնասենյակներ` 6
  Դասարաններ` 33 
  Լաբորատորիաներ` 3
  Առարկայական լսարաններ` 13
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1

  Արհեստանոցներ` 3
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 7154 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 8

  Աշխատողների թիվը` 50
  Դասարանների թիվը` 13
  Աշակերտների թիվը` 276

   

  Սիսիանի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 2830) 3914

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Շիրվանզադեի 7

  Էլ. փոստ` isian2@schools.am

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Հրանտ Ազարումյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1966թ. 
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1966թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 3 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը`լոկալ ջեռուցման ցանց

  Առանձնասենյակներ` 9
  Դասարաններ` 49 
  Լաբորատորիաներ` 2
  Առարկայական լսարաններ` 5
  Համակարգչային`2
  Նախնական զինպատրաստության` 1

  Արհեստանոցներ` 2
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2 
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 5000 կտոր գիրք,

  Աշխատողների թիվը` 62
  Դասարանների թիվը` 19
  Աշակերտների թիվը` 430

   

  Սիսիանի թիվ 4 միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 2830) 2442

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Շահումյանի 61

  Էլ. փոստ` sisian4@mail.ru

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Նաիրա Ստեփանյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1978թ. 
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1978թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 3 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը`լոկալ ջեռուցման ցանց

  Առանձնասենյակներ` 4
  Դասարաններ` 4
  Լաբորատորիաներ` 2
  Առարկայական լսարաններ` 8
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1

  Արհեստանոցներ` 1
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Գրադարանային ֆոնդը` 3156 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 4

  Աշխատողների թիվը` 42
  Դասարանների թիվը` 14
  Աշակերտների թիվը` 301

   

  Սիսիանի թիվ 5 միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 2830) 4921

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Նար-Դոսի 7

  Էլ. փոստ` sisian5@schools.am

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Հովիկ Ալեքսանյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 2003թ. 
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2003թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 2 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը`լոկալ ջեռուցման ցանց

  Առանձնասենյակներ` 9
  Դասարաններ` 18 
  Լաբորատորիաներ` 1
  Առարկայական լսարաններ` 4
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1
  Հրաձգարան` 1

  Արհեստանոցներ` 2
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 2327 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 6

  Աշխատողների թիվը` 50
  Դասարանների թիվը` 15
  Աշակերտների թիվը` 334

   

  Սյունիքի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 285) 60444

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, 3301, գ. Սյունիք

  Էլ. փոստ` arturm-76@rambler.ru

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Արթուր Մնացականյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1967թ. 
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1967թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 2 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

  Առանձնասենյակներ` 2
  Դասարաններ` 11
  Լաբորատորիաներ` 1
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1
  Հրաձգարան` 1


  Արհեստանոցներ` 1
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2 
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 1227 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 12

  Աշխատողների թիվը` 37 
  Դասարանների թիվը` 11.5
  Աշակերտների թիվը` 85

   

  Սոֆլուի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 285) 3690

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Սոֆլու (Սիսիանի տարածաշրջան)

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Սերոբ Ապրեսյան

  Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 195թ
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1975թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 2 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը`տեղային

  Առանձնասենյակների թիվը` 2
  Դասասենյակների թիվը` 7
  Լաբորատորիա` 1
  Նախնական զինպատրաստության` 1
  Զենքի պահեստ` 1
  Համակարգչյաին կաբինետ` 2

  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 3
  Մարզադահլիճ` 2
  Գրադարանի ֆոնդը` 3150 կտոր գիրք

  Աշխատողների թիվը` 9 
  Դասարանների թիվը` 2.25
  Աշակերտների թիվը` 12

   

  Սպանդարյանի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 2830) 97209

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Սպանդարյան (Սիսիանի տարածաշրջան)

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Գոհարիկ Գալստյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1978թ. 
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1978թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 2 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը`տեղային

  Առանձնասենյակներ` 3
  Դասարաններ` 6 
  Լաբորատորիաներ` 2
  Առարկայական լսարաններ` 5
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1


  Արհեստանոցներ` 1
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Գրադարանային ֆոնդը` 3220 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 7

  Աշխատողների թիվը` 27
  Դասարանների թիվը` 9,75
  Աշակերտների թիվը` 73

   

  Վաղատինի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 283) 93254

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Վաղատին (Սիսիանի տարածաշրջան)

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Սևադա Գրիգորյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1966թ. 
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1966թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 3 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը`տեղային

  Առանձնասենյակներ` 5
  Դասարաններ` 5 
  Լաբորատորիաներ` 2
  Առարկայական լսարաններ` 6
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1
  Հրաձգարան` 1
   Արհեստանոցներ` 1
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Նիստերի դահլիճ` 2
  Գրադարանային ֆոնդը` 3746 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 10
   Աշխատողների թիվը` 32
  Դասարանների թիվը` 11
  Աշակերտների թիվը` 82

   

  Վաղատուրի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 284) 90197

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Վաղատուր (Գորիսի տարածաշրջան)

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Վարազդատ Խաչատրյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1900թ. 
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1963թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 2 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը`տեղային

  Առանձնասենյակներ` 2
  Դասարաններ` 11
  Լաբորատորիաներ` 1
  Առարկայական լսարաններ` 2
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1


  Արհեստանոցներ` 1
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 3750 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 3

  Աշխատողների թիվը` 27
  Դասարանների թիվը` 8,75
  Աշակերտների թիվը` 52

   

  Վարդանիձորի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 286) 60771

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Վարդանիձոր (Մեղրիի տարածաշրջան)

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Լարիսա Արզումանյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1992թ
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2007թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 1 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը` տեղային

  Դասարաններ` 10
  Լաբորատորիաներ` 2
  Առարկայական լսարաններ` 1
  Համակարգչային`1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 213 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 3
   Աշխատողների թիվը` 21
  Դասարանների թիվը` 5,5
  Աշակերտների թիվը` 28

   

   

  Վարդավանքի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 285) 60470

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, 3301, գ. Վարդավանք (Կապանի տարածաշրջան)

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Համլետ Թորոսյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1935թ., նախկինում` Վերին Գյոդաքլուի միջնակարգ, գործել է որպես ադրբեջանական դպրոց 
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1988թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված
  Հարկայնությունը` 1 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը` տեղային

  Առանձնասենյակներ` 3
  Դասարաններ` 6
  Լաբորատորիաներ` 1
  Առարկայական լսարաններ` 2
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1

  Արհեստանոցներ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Գրադարանային ֆոնդը` 120 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 13

  Աշխատողների թիվը` 11
  Դասարանների թիվը` 1.5
  Աշակերտների թիվը` 8

   

  Վերին Խոտանանի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 285) 60543

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, 3301, գ. Վերին Խոտանան (Կապանի տարածաշրջան)

  Էլ. փոստ` xotanan@mail.ru

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Խաչատուր Բադալյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1983թ. 
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1983թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 2 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը` տեղային

  Առանձնասենյակներ` 4
  Դասարաններ` 13
  Առարկայական լսարաններ` 1
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1


  Արհեստանոցներ` 1
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Գրադարանային ֆոնդը` 2227 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 4

  Աշխատողների թիվը` 18
  Դասարանների թիվը` 3,5
  Աշակերտների թիվը` 19

   

  Վերիշենի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 284) 27485

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Վերիշեն (Գորիսի տարածաշրջան)

  Էլ. փոստ` gorisverishen@mail.ru

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Մատվեյ Ղազարյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1921թ. 
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1976թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 2 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը`լոկալ ջեռուցման ցանց

  Առանձնասենյակներ` 5
  Դասարաններ` 29
  Լաբորատորիաներ` 2
  Առարկայական լսարաններ` 9
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1
  Հրաձգարան` 1


  Արհեստանոցներ` 2
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 5805 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 25

  Աշխատողների թիվը` 38 
  Դասարանների թիվը` 15
  Աշակերտների թիվը` 281

   

  Տաթևի Սուրեն Առաքելյանի անվան միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 284) 97471

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Տաթև (Գորիսի տարածաշրջան)

  Էլ. փոստ` goris-tatev@mail.ru

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Հենրիկ Հարությունյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1974թ. 
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1974թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 3 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը`տեղային

  Առանձնասենյակներ` 4
  Դասարաններ` 13
  Լաբորատորիաներ` 2
  Առարկայական լսարաններ` 8
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1


  Արհեստանոցներ` 2
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2 
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 3103 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 5

  Աշխատողների թիվը` 30 
  Դասարանների թիվը` 11
  Աշակերտների թիվը` 106

   

  Տանձավերի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 285) 60607

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, 3301, գ. Տանձավեր (Կապանի տարածաշրջան)

  Էլ. փոստ` tandzaverdp@mail.ru

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Անժելա Թումանյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1932թ. 
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1975թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 2 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը` տեղային

  Առանձնասենյակներ` 3
  Դասարաններ` 8
  Լաբորատորիաներ` 2
  Առարկայական լսարաններ` 4
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1


  Արհեստանոցներ` 2
  Մարզադահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 2392 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 6

  Աշխատողների թիվը` 17 
  Դասարանների թիվը` 4,25
  Աշակերտների թիվը` 22

   

  Տանձատափի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 286) 95271

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Տանձատափ (Գորիսի տարածաշրջան)

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Վիլեն Աբրահամյան (ժամանակավոր պաշտոնակատար)

  Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1934թ
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1947թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված
  Հարկայնությունը` 1 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը` տեղային
  Առանձնասենյակներ` 2
  Դասարաններ` 6
  Գրադարանային ֆոնդը` 230 կտոր գիրք,

  Աշխատողների թիվը` 7
  Դասարանների թիվը` 1.5
  Աշակերտների թիվը` 9

   

  Տաշտունի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Տաշտուն (Մեղրիի տարածաշրջան)

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Ոսկեհատ Գևորգյան

  Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1969թ
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1969թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 2 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը`տեղային

  Առանձնասենյակներ` 2
  Դասարաններ` 5
  Առարկայական լսարաններ` 1
  Համակարգչային`1


  Արհեստանոցներ` 1
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Գրադարանային ֆոնդը` 340 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 6

  Աշխատողների թիվը` 10
  Դասարանների թիվը` 1,5
  Աշակերտների թիվը` 8

   

  Տավրոսի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 285) 61047

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, 3301, գ. Տավրոս (Կապանի տարածաշրջան)

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Կամո Ավանեսյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1948թ., նախկինում` Դովրուսի միջնակարգ, գործել է որպես ադրբեջանական դպրոց 
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1991թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 1 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը` տեղային

  Առանձնասենյակներ` 1
  Դասարաններ` 6
  Համակարգչային`1

  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Գրադարանային ֆոնդը` 348 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 5

  Աշխատողների թիվը` 12
  Դասարանների թիվը` 1
  Աշակերտների թիվը` 5

   

  Տեղի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 284) 96744

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Տեղ (Գորիսի տարածաշրջան)

  Էլ. փոստ` tegh1school@rambler.ru

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

   Տնօրեն` Սլավիկ Գրիգորյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1873թ. 
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1960թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 2 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը`տեղային

  Առանձնասենյակներ` 3
  Դասարաններ` 5
  Լաբորատորիաներ` 1
  Առարկայական լսարաններ` 9
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1


  Արհեստանոցներ` 2
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2 
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 4868 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 12

  Աշխատողների թիվը` 33 
  Դասարանների թիվը` 12
  Աշակերտների թիվը` 241

   

  Տեղի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 284) 96202

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Տեղ (Գորիսի տարածաշրջան)

  Էլ. փոստ` tegh2@schools

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Գյուլնարա Ջհանգիրյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1976թ. 
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1976թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 3 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը`տեղային

  Առանձնասենյակներ` 5
  Դասարաններ` 6
  Լաբորատորիաներ` 2
  Առարկայական լսարաններ` 3
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1


  Արհեստանոցներ` 1
  Մարզադահլիճ` 1
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 4827 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 12

  Աշխատողների թիվը` 32
  Դասարանների թիվը` 11
  Աշակերտների թիվը` 185

   

  Տոլորսի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 2830) 76234

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Տոլորս (Սիսիանի տարածաշրջան)

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Երանուհի Բադալյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1906թ. 
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1989թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 2 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը`տեղային

  Առանձնասենյակներ` 2
  Դասարաններ` 6 
  Լաբորատորիաներ` 2
  Առարկայական լսարաններ` 4
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1

  Արհեստանոցներ` 2
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Գրադարանային ֆոնդը` 1886 կտոր գիրք,

  Աշխատողների թիվը` 20
  Դասարանների թիվը` 5,75
  Աշակերտների թիվը` 37

   

  Տորունիքի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 2830) 3995

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Տորունիք (Սիսիանի տարածաշրջան)

  Էլ. փոստ` toruniq@mail.ru

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Էդգար Հովհաննիսյան

  Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1969թ
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1990թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 2 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը`տեղային

  Առանձնասենյակներ` 2
  Դասարաններ` 5


  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Գրադարանային ֆոնդը` 461 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 10

  Աշխատողների թիվը` 13 
  Դասարանների թիվը` 2
  Աշակերտների թիվը` 10

   

  Քաջարանի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 285) 32109

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, 3301, ք. Քաջարան, Խանջյան 7

  Էլ. փոստ` lmanucharyan@schools.am

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Լևոն Մարգարյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1965թ. 
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1965թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 4 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

  Առանձնասենյակներ` 5
  Դասարաններ` 30
  Լաբորատորիաներ` 3
  Համակարգչային` 2
  Նախնական զինպատրաստության` 1


  Արհեստանոցներ` 2
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 20068 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 12


  Աշխատողների թիվը` 64 
  Դասարանների թիվը` 23
  Աշակերտների թիվը` 571

   

  Քաջարանի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 285) 32123

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, 3301, ք. Քաջարան, Աբովյան 12

  Էլ. փոստ` qajaran2@schools.am

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Ռաֆայել Գրիգորյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1926թ. 
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1970թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 3 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

  Առանձնասենյակներ` 2
  Դասարաններ` 6
  Լաբորատորիաներ` 2
  Առարկայական լսարաններ` 21
  Համակարգչային` 1
  Նախնական զինպատրաստության` 1

  Արհեստանոցներ` 2
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 9110 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 17

  Աշխատողների թիվը` 56 
  Դասարանների թիվը` 18
  Աշակերտների թիվը` 409

   

  Քաջարանի թիվ 5 միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 285) 61287

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, 3301, ք. Քաջարան, Բարիկավան (Կապանի տարածաշրջան)

  Էլ. փոստ` qajaran5@schools.am

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Անուշ Մկրտչյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1978թ. 
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1978թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 2 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը` տեղային

  Առանձնասենյակներ` 2
  Դասարաններ` 7
  Լաբորատորիաներ` 2
  Առարկայական լսարաններ` 8
  Համակարգչային` 1
  Նախնական զինպատրաստության` 1


  Արհեստանոցներ` 2
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 778 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 12

  Աշխատողների թիվը` 28 
  Դասարանների թիվը` 8.5
  Աշակերտների թիվը` 52

   

  Քաջարանի թիվ 6 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 285) 61315

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, 3301, ք. Քաջարան, Անդոկավան բանավան

  Էլ. փոստ` samvel_ivanyan@mail.ru

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Սամվել Իվանյան

  Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1950թ.
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1950թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված
  Հարկայնությունը` 2 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը` տեղային

  Առանձնասենյակներ` 2
  Դասարաններ` 8
  Լաբորատորիաներ` 1
  Առարկայական լսարաններ` 2
  Համակարգչային`1

  Արհեստանոցներ` 1
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Գրադարանային ֆոնդը` 1184 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 10


  Աշխատողների թիվը` 17
  Դասարանների թիվը` 2,5
  Աշակերտների թիվը` 13

   

  Քարահունջի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 284) 93251

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Քարահունջ (Գորիսի տարածաշրջան)

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Սվետլանա Սևյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1914թ. 
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1975թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 2 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը`լոկալ ջեռուցման ցանց

  Առանձնասենյակներ` 9
  Դասարաններ` 14
  Լաբորատորիաներ` 2
  Առարկայական լսարաններ` 1
  Համակարգչային`1

  Արհեստանոցներ` 2
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Նիստերի դահլիճ` 1
  Գրադարանային ֆոնդը` 3256 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 12
   Աշխատողների թիվը` 29 
  Դասարանների թիվը` 11
  Աշակերտների թիվը` 186

   

  Քարաշենի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 284) 92229

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Քարաշեն (Գորիսի տարածաշրջան)

  Էլ. փոստ` qarashen@schools.am

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Արտյոմ Մարդյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1927թ. 
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1975թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 2 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը`տեղային

  Առանձնասենյակներ` 3
  Դասարաններ` 11
  Լաբորատորիաներ` 1
  Առարկայական լսարաններ` 2
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1


  Արհեստանոցներ` 1
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Գրադարանային ֆոնդը` 3150 կտոր գիրք,

  Աշխատողների թիվը` 25
  Դասարանների թիվը` 10.5
  Աշակերտների թիվը` 96

   

  Օխտարի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 285) 60860

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, 3301, գ. Օխտար (Կապանի տարածաշրջան)

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Ռաֆիկ Պողոսյան

  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

  Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1990թ., խորհրդային տարիներին գործել է որպես ադրբեջանական դպրոց
  Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1990թ.
  Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
  Հարկայնությունը` 2 հարկանի
  Ջեռուցման եղանակը` տեղային

  Առանձնասենյակներ` 4
  Դասարաններ` 13
  Լաբորատորիաներ` 1
  Առարկայական լսարաններ` 1
  Համակարգչային`1
  Նախնական զինպատրաստության` 1


  Արհեստանոցներ` 1
  Մարզադահլիճ` 1
  Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1 
  Գրադարանային ֆոնդը` 893 կտոր գիրք,
  Ընթերցատեղերի քանակը` 8

  Աշխատողների թիվը` 20 
  Դասարանների թիվը` 4.75
  Աշակերտների թիվը` 29

   

  Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ

   

  Գորիսի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 284) 20005

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Առաքելյան 32

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Սեյրան Դոլունց

  Նախատեսված է 280 սովորողի համար
  Շենքային ընդհանուր մակերեսը` 730 ք.մ, որից ուսումնական` 480 ք.մ
  Լիցենզավորված մասնագիտություններ
  3106 Գյուղամեքենայացում
  3108 Անասնաբուժություն
  0602 Մենեջմենթ
  0601 Էկոնոմիկա, հաշվապահական աուդիտ
  0603 Ֆինանսներ, բանկային գործ
  2401 Փոխադրումների կազմակերպում, կառավարում
  3106 Գյուղատնտեսական աշխատանքների տեխնիկակա սպասարկում

  Գորիսի պետական քոլեջ ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 284) 22842

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Հայկազունիների 4

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Մ. Լազարյան

  Շենքային ընդհանուր տարածքը` 2843 ք.մ, ուսումնական` 1055 ք.մ

  Լիցենզավորված մասնագիտություններ
  0301 Հայոց լեզվի դասավանդում
  0302 Ռուսաց լեզվի դասավանդում
  0303 Անգլերեն լեզվի դասավանդում
  0307 Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ
  2203 ՀՏ և ԱՀԾԱ
  0406 Քույրական գործ
  0402 Մանկաբարձական գործ
  0213 Նախադպրոցական կրթություն

   

  Եվրոպական տարածաշրջանային քոլեջ հիմնադրամ Կապանի մասնաճյուղ

  Հեռ.` (+374 285) 52627

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, 3301, ք. Կապան, Երկաթուղայինների 4

  Տնօրեն` Կարինե Մկրտչյան

   

  Կապանի արվեստի պետական քոլեջ ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 285) 24891

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, 3301, ք. Կապան, Ռոմանոս Մելիքյան 2

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Լիաննա Հակոբյան 
  Նախատեսված է 220 սովորողի համար
  Շենքային ընդհանուր մակերեսը` 5785.5 ք.մ, որից ուսումնական` 2134.7 ք.մ
  Լիցենզավորված մասնագիտություններ
  0501.01 Դաշնամուր 
  0501.02 Լարային գործիքներ
  0501.03 Փողային և հարվածային գործիքներ
  0501.04 Ժողովրդական գործիքներ
  0502 Երգեցողություն
  0503 Երգչախմբավարություն
  0504 Երաժշտության տեսություն
  0505 Էստրադային երաժշտական արվեստ
  0507 Դերասանական գործ
  0512 Գեղանկարչություն
  0513 Քանդակագործություն
  0514 Դիզայն
  0515 Կիրառական զարդարվեստ և ժողովրդական արհեստ 

   

  Կապանի ճարտարագիտական քոլեջ ՊՈԱԿ

  Հեռ.` ` (+374 285) 53061

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Կապան, Գ. Արզումանյան 11 ա

  Ֆաքս` ` (+374 285) 53061

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Մարատ Սարդարյանիքի

  Նախատեսված է 500 սովորողի համար

  Շենքային ընդհանուր մակերեսը` 3837.5 ք.մ, որից ուսումնական` 1047 ք.մ

  Լիցենզավորված մասնագիտություններ
  Միջին մասնագիտական կրթական ծրագիր

  2902. Շենքերի և կառույցների շինարարություն և շահագործումՇենքերի և կառույցների շինարարություն և շահագործում

  2201. Հաշվողական մեքենաներ, համակարգեր, համալիրներ և ցանցեր

  0602. Մենեջմենթ (կառավարում)

  0601. Էկոնոմիկա, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ

  2401. Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում ավտոտրանսպորտում

  0801. Երկրաբանական հանույթ, օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնում և հետախուզում

  0312. Դասավանդում տարրական դասարաններում

  0201. Իրավագիտություն

  2004. Կապի ցանցեր և հաղորդակցման (կոմուտացիոն) կայաններ

  2901. Ճարտարապետություն

  0902. Բաց լեռնային աշխատանքներ

   

  Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթական ծրագիր

  2401, Տրանսպորտային միջոցների շահագործում և նորոգում

  2009, Կապի սարքավորումների մոնտաժում և շահագործում

  2304, Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում

  2907, Ատաղձագործական, մանրահատակագործական, ապակեգործական աշխատանքների իրականացում

   

  Կապանի պետական բժշկական քոլեջ ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 285) 22570

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, 3301, ք. Կապան, Շահումյան 37 ա

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Ռոմա Սարգսյան

  Նախատեսված է 400 սովորողի համար
  Շենքային ընդհանուր մակերեսը` 2798.6 ք.մ, որից ուսումնական` 2451.8 ք.մ
  Լիցենզավորված մասնագիտություններ

  0406 Քույրական գործ
  0402 Մանկաբարձական գործ
  0405 Դեղագործություն
  0416 Ատամնատեխնիկական գործ

  Սիսիանի պետական հումանիտար քոլեջ ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 2830) 0232

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Սիսական 41

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Վազգեն Բաբայան


  Շենքային ընդհանուր տարածքը` 1790 ք.մ, ուսումնական` 1845.42 ք.մ

  Լիցենզավորված մասնագիտություններ
  0208 Թարգմանչություն և մաքսավարություն
  0515 Զ/կ արվեստ և ժողովրդական արհեստներ
  0312 Դասավանդում տարրական դասարաններում
  0201 Իրավագիտություն
  0301 Հայոց լեզվի դասավանդում
  0302 Ռուսաց լեզվի դասավանդում

   

  Սիսիանի պետական տնտեսագիտական քոլեջ ՊՈԱԿ

  Հեռ.` (+374 2830) 2840

  Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Չարենցի 12

  Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

  Տնօրեն` Հենզել Առաքելյան

  Նախատեսված է 400 սովորողի համար
  Շենքային ընդհանուր տարածքը` 4070 ք.մ, ուսումնական` 1800 ք.մ

  Լիցենզավորված մասնագիտություններ
   0601 Էկոնոմիկա, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ
  0603 Ֆինանսներ
  0406 Քույրական գործ
  311 Գյուղացիական /ֆերմերային/ տնտեսության կազմակերպում
  2401 Փոխադրումների կազմակերպում և երթևեկության կառավարում ավտոտրանսպորտում
  0602 Մենեջմենթ

   

   

   

  << Вернуться на главную страницу

  Рейтинг@Mail.ru

  Редактор и консультант портала Айрумян Г.Е. e-mail: haga48@mail.ru
  Межрегиональная общественная организация "Давид Бек"
  2011г. © syunik.ru
  Разработка сайта — Веб-студия "НТТР"